Nye tiltag skal styrke forskeres karriereudvikling på Nat

Natural Sciences sætter fokus på karriereudvikling og rekruttering med reviderede ABC-kriterier, nye stillingsbeskrivelser og retningslinjer til forfremmelsesprogram for talentfulde lektorer. Formålet er at skabe større transparens og bedre overblik over krav og muligheder for den enkelte.

Foto: AU Foto, Ida Jensen

Det skal være lettere at gennemskue og overskue, hvordan forskere kan udvikle deres karriere på Natural Sciences. Både for nuværende ansatte og for potentielle eksterne ansøgere, der drømmer om en karriere på fakultetet. Det skal en ny version af ABC-kriterierne bl.a. være med til at sikre. 

Dekan Kristian Pedersen er stolt over at se, hvordan fakultetets strategiske fokus på karriere nu udmønter sig i konkrete resultater og fremskridt:  

”Talentudvikling er en grundsten i vores strategi og har høj prioritet. En indsats som denne har afgørende betydning for, at vi kan rekruttere, udvikle og fastholde de dygtigste medarbejdere. Det er både vigtigt for den enkeltes udviklingsmuligheder og for vores internationale position og evne til at løse de store udfordringer i samfundet,” siger han.  

Nye kriterier fremmer diversitet og transparens  

ABC-kriterierne beskriver, hvilke kriterier der knytter sig til de forskellige videnskabelige stillinger som assistant professor, associate professor og professor. De dækker eksempelvis over den enkeltes kompetencer inden for forskning, undervisning, netværk og samarbejde og kan bruges af både interne og eksterne kandidater. 
 
ABC-kriterierne tydeliggør meriteringen af undervisningsindsatser. Det glæder prodekan for uddannelse, Kristine Kilså: 
 
“Undervisningskompetencer fremstår nu centralt for den udvikling, der ligger i vejen fra adjunkt til professor. Det er vigtigt, at vi har fokus på, at vores studerende modtager forskningsbaseret undervisning af højeste kvalitet. Derfor er det også vigtigt, at vi i vores karriereudvikling lægger vægt på netop de kompetencer for vores forskere.” 
 
Kriterierne har været brugt siden 2013, men den opdaterede udgave har fokus på et bredere sæt af kompetencer, og formuleringerne er blevet forenklet. Samlet set er kriterierne blevet mere transparente og brugervenlige. Det vil forhåbentlig understøtte, at en bredere flok talenter ser vores vej, fremhæver prodekan for forskning, David Lundbek Egholm: 

“Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle talenter kan komme i spil og udfolde deres potentiale – uanset deres baggrund. Den opdaterede version udmærker sig ved at give mere plads til diversitet. Vi lægger f.eks. større vægt på kvalifikationer inden for ledelse, kommunikation og samarbejde og fjerner f.eks. specifikke krav om længerevarende udenlandsophold. Fokus er på kompetencerne – ikke på måden, de er opnået på,” siger han. 
 
Desuden skal nye stillingsbeskrivelser, skrevet i en lettilgængelig prosaform, give et mere udførligt billede af, hvad de forskellige videnskabelige stillinger indebærer. Beskrivelserne er tænkt som et supplement til ABC-kriterierne. 

Udvider indsats med forfremmelsesprogram 

Et andet tiltag i karriereindsatsen er et forfremmelsesprogram for særligt talentfulde lektorer og seniorforskere, der har potentiale til at blive professorer.  
Her vil udvalgte lektorer kunne udvikle kvalifikationer med udgangspunkt i ABC-kriterierne. Kandidater indstilles af institutlederne og udvælges endeligt af dekanen. 

Dekan Kristian Pedersen er meget tilfreds med, at fakultetet nu kan tilbyde forfremmelse helt til professorniveau i særlige tilfælde: 

“Jeg er glad for, at vi med programmet har endnu et karriereudviklingsinstrument, som kan bruges ved ekstraordinære faglige indsatser og resultater. Og jeg glæder mig til at udfolde det nye tiltag i samarbejde med institutter og medarbejdere,” siger han. 

Forfremmelsesprogrammet trådte i kraft 1. november, mens de opdaterede ABC-kriterier træder i kraft 1. januar 2023. Flere tiltag på karriereområdet er på vej, herunder en ny karriere-portal på web, som samler information og ressourcer om karriereudvikling.  

Læs ABC-kriterierne, stillingsbetegnelserne og vejledningen til forfremmelsesprogrammet.