Natural Sciences nedsætter arbejdsgruppe for at forbedre trivsel og karrieremuligheder for postdocs og adjunkter

Arbejdsgruppen skal levere konkrete anbefalinger til bl.a. karriereafklaring og karriereudviklingsprogrammer.

Arbejdsgruppe nedsættes for at forbedre trivsel og karriereudvikling, fortæller David Lundbek Egholm, prodekan for forskning på Faculty of Natural Sciences. Foto: Ida Marie Jensen
Arbejdsgruppe nedsættes for at forbedre trivsel og karriereudvikling, fortæller David Lundbek Egholm, prodekan for forskning på Faculty of Natural Sciences. Foto: Ida Marie Jensen

Fakultetsledelsen på Faculty of Natural Sciences har nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde for at forbedre trivsel og karriereudvikling for postdocs og adjunkter på fakultetet. 

Arbejdsgruppen er et centralt led i implementeringen af Nats nye strategi, og skal levere konkrete anbefalinger til bl.a. karriereafklaring, indhold til karriereudviklingsprogrammer og yderligere tiltag for at forbedre trivslen blandt medarbejdergruppen, og bl.a. sikre at flere talenter vælger en forskerkarriere til.

“På Natural Sciences har vi fokus på trivsel, arbejdsglæde og diversitet. Vi har et ansvar overfor vores yngre forskere, også dem som kun er hos os i en kortere årrække. Vi har ambitionen om at udvikle talenter til karrierer både ved og uden for AU, og det kræver, at vi kan levere meningsfyldte karriereforløb som mindsker usikkerhed og ikke begrænser f.eks. familieliv,” siger David Lundbek Egholm, prodekan for forskning på Faculty of Natural Sciences. 

I første omgang sætter arbejdsgruppen derfor særligt fokus på karriereudvikling for fakultetets yngre forskere. 

Som led i den nye strategi vil fakultetet bl.a. gøre karrieretrin og -krav tydelige og transparente for både studerende og medarbejdere med synlige og kendte muligheder for progression og udvikling.

Fakultetet vil ligeledes sikre, at studerende såvel som forskere i midlertidige stillinger er bevidste om de forskellige karrieremuligheder, herunder i det private erhvervsliv, i det offentlige og inden for academia.

Desuden vil fakultetet øge diversiteten, herunder opnå betydeligt bedre kønsbalance i rekrutteringsprocesser og dermed i medarbejderstaben.

Arbejdsgruppens anbefalinger forventes at foreligge ved årsskifte 2021/2022.