Julehilsen fra dekanatet på Natural Sciences

Dekan Kristian Pedersen og prodekaner David Egholm og Kristine Kilså ønsker god jul og godt nytår med en videohilsen.

Link til foto

Kære medarbejdere

Så blev det jul. 2020 har været et meget anderledes år, præget af corona. Jeg vil gerne sige tak til jer alle for at være lykkedes med undervisning, eksamener, forskning, bevillinger og administrationsopgaver trods hjemmearbejde og vanskelige vilkår.

Her i efteråret er David Egholm og Kristine Kilså tiltrådt som prodekan for forskning og prodekan for uddannelse. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at præsentere David og Kristine for jer i denne lille videohilsen:

 

Med ønsket om en god jul og et godt nytår til jer alle.

Venlig hilsen

Kristian Pedersen
Dekan, NAT