Gymnasielærere og forskere inspirerer hinanden på tværs af fag

Gymnasielærere fra de naturvidenskabelige fag i gymnasieskolen var fredag d. 27/1 2023 samlet på Naturvidenskabeligt Fakultet til en fælles inspirationsdag. Det førte til samtaler, vidensdeling og inspiration på tværs af AU og gymnasieskolen – og på tværs af fagene.

Prodekan Kristine Kilså bød gymnasielærerne velkommen til inspirationsdagen indenfor de naturvidenskabelige fag Foto: Lise R. L. Pedersen
Ved messestandene kunne deltagerne lade sig inspirere til undervisningen med forslag til faglige klassebesøg og undervisningsmateriale. Foto: Julie Nørgaard Hostrup.
Her arbejder en kemi- og en fysiklærer sammen om at lave et Li-ion batteri Institut for Kemi ved én af eftermiddagens workshops Foto: Jacob Laust Hviid

Aarhus Universitet var i sidste uge vært ved en faglig inspirationsdag for gymnasielærere der underviser i naturvidenskabelige fag. Formiddagen bød på fælles faglige oplæg for alle deltagere og om eftermiddagen var deltagerne delt i fagspecifikke workshops.

En dag med faglig inspiration og dialog på tværs

Formålet med dagen var at give gymnasielærere et fagligt løft, få nye idéer til undervisningen samt snakke med kolleger og fagfæller. Programmet var planlagt sådan, at lærerne også fik anledning til at tale med gymnasielærere med andre fag om muligheden for tværfagligt samarbejde.

”Det var dejligt med noget inspiration som man kan bruge i sin hverdag. Jeg har allerede snakket med min klasses kemilærer og vi to vil rigtig gerne afprøve workshop-materialet her til foråret!” fortæller Sonja Arlt efter besøget. Hun arbejder som HTX-lærer i fysik og matematik på Tradium i Randers.

Men det var ikke kun gymnasielærerne, der fik inspiration og faglige input med fra dagen. På Institut for kemi stod Professor Dorthe Ravnsbæk for en workshop hvor deltagerne afprøvede en ny praktisk øvelse om genopladelige batterier.

”Vi håber at denne øvelse fremover kan bruges i gymnasieskolen og være med til at skabe fokus og interesse for fremtidens udfordringer med ressourceknaphed og energiopbevaring. Det var meget værdifuldt at få input fra lærerne til hvordan øvelsen kan forbedres og tilpasses, så de bedre kan anvende den i deres undervisning.”

Formiddag med faglige oplæg

Dagen indledtes med en række faglige oplæg. Lektor Niels Lauritzen (MAT) fortalte om digital matematik på universitetet og overgangen fra gymnasiet krydret med eksempler fra WolframAlpha og ChatGPT. Det gav anledning til både grin og diskussion.

Deltagerne hørte desuden Professor Kurt Gothelf (KEMI og iNANO) fortælle om hvordan man kemisk ændrer proteiner til anvendelse bl.a. i udviklingen af nye typer kræftbehandlingsmetoder.

Aurelian Romain Dantan (FYSIK) tog afsæt i nobelprismodtagere i fysik 2022 og førte tilhørende igennem rejsen dengang kvantemekanik mest var en filosofisk diskussion til i dag at være anvendelig i kvanteteknologier som f.eks. kvantekryptering.

Eftermiddag med workshops og praktiske øvelser

I pauserne kunne lærerne besøge en lang række messestande hvor bl.a. Sciencemuseerne, Aktuel Naturvidenskab, Det Rullende Universitet og flere af Besøgsserviceenhederne, som repræsenterer de forskellige naturvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet, fortalte om deres aktiviteter og tilbud. Her kunne lærerne f.eks. blive inspireret med forslag til besøg og undervisningsmateriale.

Eftermiddagen brugte deltagerne i workshops hvor de selv fik mulighed for at lave Li-ion batterier, guldnanopartikler som kan bruges i biosensorer, arbejde med matematikken bag neurale netværk eller afprøve forskellige redskaber til at integrere Computational Thinking i undervisningen.

Fælles gymnasielærerdag er vigtig for NAT

“Det er første gang NAT afholder en fælles gymnasielærerdag, hvor flere institutter på NAT har bidraget med enten oplæg eller workshops. Vi håber, at deltagerne er blevet nysgerrige på nogle af de tilbud vi har til gymnasieskolen. Dagen har stor værdi for NAT i styrkelsen af samarbejdet med gymnasieskolen, hvor vores dygtige kommende studerende bliver klædt på til universitetslivet,” siger prodekan Kristine Kilså.

 

Yderligere oplysninger

Prodekan Kristine Kilså
Aarhus Universitet
Faculty of Natural Sciences
E-mail: kkj@au.dk