Forskningsfaciliteter gøres klar til genåbning

Regeringen har udvidet rammerne for den gradvise genåbning af samfundet til at inkludere visse forskningsaktiviteter. Det betyder, at der nu er igangsat en indsats for at klargøre de relevante forskningsfaciliteter, så de kan overholde de retningslinjer, som Danske Universiteter og Sundhedsstyrelsen i fællesskab har udstukket.

Foto: AU Foto/Jesper Rais

Siden Statsministeriets udmelding d. 17 april, hvor der blev givet mulighed for en gradvis genåbning af visse kritiske forskningsaktiviteter, har Aarhus Universitet og landets øvrige universiteter haft en tæt dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet for at afklare, i hvilket omfang og under hvilke betingelser, der kan gives adgang til forskningslaboratorier.

Når der skal genåbnes vil en stor del af opmærksomheden rette sig mod de fysiske rammer, hvor der skal træffes sikkerhedsmæssige foranstaltninger ud over de allerede gældende for at undgå smittespredning i og omkring laboratorierne, så sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fysisk afstand, hygiejne og værnemidler kan opfyldes.

”I de sidste dage har vi arbejdet for at imødekomme kravene til en sikker og kontrolleret genåbning af laboratorierne. Ansatte i Bygningsservice har igangsat indretning, rengøring og klargøring af de faciliteter, der bliver del af denne første etape i den langsomme genåbning. Laboratorierne har stået tomme i over en måned, så det er ikke bare at lukke døren op og tage det i brug. Men vi bliver klar,” siger bygningschef Bent Lorenzen.

Det har hele tiden stået klart, at den politiske aftale kun vil give mulighed for at genåbne i begrænset omfang og efter fælles retningslinjer, der skal sikre at den delvise genåbning foregår sundhedsmæssigt ansvarligt. Siden den politiske udmelding fra regeringen har der pågået et større arbejde med at udpege de områder, der skal have adgang til laboratorierne i første omgang, forklarer Bent Lorenzen:  

”Vi er, og har løbende været, i tæt dialog med institut- og fakultetsledelserne omkring, hvilke faciliteter, der bliver en del af denne første genåbnings-etape. Konkret har hvert institut haft til opgave at beskrive de behov, der skal opfyldes på laboratorierne, og så har vi fundet frem til de tiltag og procedurer, der skal til for at vi understøtter de definerede behov.”

Et individuelt, fælles ansvar

Når den begrænsede genåbning er trådt i kraft, vil der ske en løbende monitorering af brugen og adgangen til forskningslaboratorierne. Det skal ske dels for at kunne justere i f.eks. rengøringsprocedurer og behovsafklaringer med de enkelte institutter, men også for at sikre, at de fælles retningslinjer for adfærd overholdes af det personale, der nu får adgang til laboratorierne.

”Vi skaber rammerne, så de lever op til sundsstyrelsens retningslinjer, og har skabt nye rengøringsprotokoller på basis af de genåbningsbehov, der nu er indgivet. Vi kan løbende rette og ændre i vores opgaveløsninger, men vi får også brug for, at den enkelte bidrager til at universitetet kan leve op til retningslinjerne. Derfor hviler også et vist ansvar på den enkelte, der nu får muligheden for at arbejde på laboratorierne igen,” siger Bent Lorenzen.

Det er Danske Universiteter, der i fællesskab har udformet retningslinjerne. Disse er siden blevet gennemgået og godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Som følge af en national aftale vedrørende udvidelsen af den første fase af en kontrolleret genåbning gives der mulighed for en delvis genåbning af forskningslaboratorier for ansatte og studerende.

Gennem Danske Universiteter er der aftalt særlige retningslinjer, som gælder for forskningsarbejde i laboratorier, pr. 21. april.

 • Der må på et givet tidspunkt maksimalt være 25 procent af normal bemanding i et laboratorie (det vil sige 3 personer i et 12-personers laboratorium)
 • Der skal være online-booking af laboratorier, så der sikres en koordinering og logning af adgang.
 • Påbud i forhold til brug af handsker i alle laboratorier, uanset klassifikation
 • Ingen må arbejde ved siden af hinanden, og myndighedernes vejledning om 1,5-2 meters afstand skal følges.
 • Laboratoriearbejde omlægges med hensyntagen til den enkelte medarbejders situation og aftales med nærmeste leder
 • I et rum under 10 kvm er der kun 1 person ad gangen
 • Ved afslutning af alle arbejdsstationer skal medarbejderen desinficere overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr mv.
 • Reduceret laboratorie-service
 • Der må aldrig være fysisk berøring af andre tilstedeværende, og man er isoleret i sin aktivitet

Derudover er den delvise genåbning af laboratorieforskning også betinget af, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves:

 • Hold afstand, hold god håndhygiejne, og host eller nys i ærmet
 • Undgå at arbejde, hvis du føler dig sløj eller har symptomer på sygdom
 • Hvis du får symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er symptomfri i mindst 2 dage. Får du symptomer på arbejde, skal du tage hjem omgående
 • Undgå ophold i samme rum i længere tid
 • Pauser afholdes med god afstand og i forskellige lokaler
 • Maksimalt 1 person i elevatorer ad gangen
 • Ophold i kaffestuer mv. er ikke tilladt    

Yderligere information:

Læs her den udmelding, der er udsendt fra universitetsledelsen omkring den gradvise genåbning.