Fælles AU-adgangskrav ændrer karakterkravet i kvote 1 til 6,0

Universitetsledelsen har besluttet, at der skal være et fælles adgangskrav på hele AU, primært fordi afskaffelsen af hurtigstartsbonussen generelt giver kommende ansøgere lavere karaktergennemsnit end tidligere. For NAT betyder det, at ansøgere fremover skal have mindst 6,0 i karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i gennemsnit i Matematik A for at blive optaget i kvote 1 på en af NATs uddannelser.

Stort billede
Foto: Ida Jensen, AU Foto

Der skal fremover være fælles adgangskrav i kvote 1 på 6,0 på alle universitetets uddannelser med undtagelse af alle AU’s professionsbacheloruddannelser samt erhvervsøkonomiuddannelserne i Herning.

Det sker ud fra ønske at gøre det mere gennemskueligt med det samme minimumskrav på tværs af AU. Med afskaffelsen af hurtigstartsbonussen i 2020 har ansøgerne desuden generelt et lavere karaktergennemsnit, når de søger ind på en videregående uddannelse.

For alle uddannelser på NAT undtagen én forventes det nye karakterkrav på 6,0 i karaktergennemsnit og 6,0 i Matematik A i kvote 1 at træde kraft allerede ved sommeroptag 2021, og afløser dermed det nuværende karakterkrav (7+7), som blev indført i 2019. Der vil fortsat være en adgangsprøve og fagnære programmer med fokus på at styrke fagligheden for ansøgere i kvote 2 på alle institutterne.

For uddannelsen i Molekylær Medicin, som udbydes i samarbejde med Health, gælder det nye karakterkrav først fra 2022.

NAT er godt forberedt

Prodekan for uddannelse Kristine Kilså ser det som en fordel, at NAT allerede har erfaring med karakterkrav ved optagelse på uddannelserne:

”Fagmiljøerne på NAT har gode erfaringer med adgangskrav i kvote 1, som sender et tydeligt signal til ansøgerne om, hvad vi forventer af dem fagligt. Sammen med de fagnære programmer er minimumskravet til karaktergennemsnit og gennemsnit i Matematik A med til at sikre en forventningsafstemning hos ansøgerne. Det nye adgangskrav betyder måske lidt anderledes krav til introduktion til fagniveau og universitetsliv, men det vigtigste er at vi fortsætter de gode initiativer med udvikling af uddannelserne og fokus på fastholdelse, hvilket jeg ser der bliver lagt rigtig mange gode kræfter i rundt omkring”, siger Kristine Kilså.

Prodekanen Kristine Kilså vil i den kommende tid besøge institutternes uddannelsesudvalg for at drøfte optag og fastholdelse.

FAKTA OM HURTIGSTARTSBONUSSEN:

Hurtigstartsbonussen betød at gymnasiedimittender kunne gange deres karaktergennemsnit med 1,08, hvis de søgte ind på en videregående uddannelse i kvote 1 inden for 2 år efter de afsluttede deres adgangsgivende eksamen. Bonusordningen blev afskaffet med aftalen ”Mere fleksible universitetsuddannelser” i december 2018, med virkning fra 2020 og frem.