En sikker hånd på ph.d.-rattet

iNANO-professoren Duncan Sutherland træder ind som interim leder for fakultetets ph.d.-skole i foreløbigt to måneder. Han skal efter planen afløses af den kommende prodekan for forskning på NAT, når denne er udpeget efter en pågående ansættelsesproces.

Professor Duncan Sutherland (foto: Lars Kruse/AU Foto)

Når prodekan Jes Madsen træder tilbage fra posten som leder for fakultetets ph.d.-skole d. 1. september, overtager professor Duncan Sutherland fra iNANO for en stund rollen som leder for de omkring 400 ph.d.studerende på fakultetet.

Duncan Sutherland har været ansat på Aarhus Universitet siden 2006, og siden 2017 som professor ved iNANO; Interdisciplinary Nanoscience Center.

Her forsker han inden for nanobiointerfaces, hvor målet er at udvikle forskellige teknologiske platforme i nanoskala, der giver mulighed for at løse biologiske gåder, som hidtil ikke har været mulige at besvare.

Han overtager ledelsen af fakultetets ph.d.-skole i foreløbigt to måneder, hvor han ifølge planen kan afløses af en kommende prodekan for forskning på NAT, når denne er ansat. Duncan Sutherland er ganske fokuseret på opgaven forude:

”Jeg er meget glad for muligheden, og takker for tilliden. Det er en særdeles velsmurt organisation, som Jes Madsen overdrager til sin efterfølger, og min ambition er at være en sikker hånd i disse lidt uforudsigelige corona-tider, og selvfølgelig sikre at den kommende prodekan har et solidt udgangspunkt at tage udgangspunkt i, når jeg overdrager nøglerne til vedkommende,” siger professor Duncan Sutherland.

Ansættelsesproceduren er i fuld gang med at finde den næste prodekan for forskning for NAT, hvor der for nylig var ansøgningsfrist til stillingen.