Én samlet ph.d.-administration for Health, Natural Sciences og Technical Sciences

Health Forskeruddannelsen og ST Ph.d.-administration fusionerer til en enhed, der fremover skal servicere tre fakulteter.

Link til foto
Health Forskeruddannelsen og ST Ph.d.-administration fusionerer til en enhed, der fremover skal servicere tre fakulteter. Enheden får til huse i Universitetsparken. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Administrationscheferne og fakultetsledelserne på hhv. Health og det tidligere Science and Technology besluttede inden jul, at Health Forskeruddannelsen og ST Ph.d.-administration skal fusioneres til én samlet administrativ enheden under ledelse af funktionschef Damian A. Hertoft Goldberg.

Pr. 1. feb. 2020 vil enheden organisatorisk være placeret i Administrationscenter Health, og vil fremover levere administrative services til de tre ph.d.-skoler under hhv. Health, Natural Sciences og Technical Sciences. 

Enheden skifter hermed navn til "Ph.d.- og talentadministrationen ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences". 

Enheden vil være fysisk placeret hos Administrationscenter Nat-Tech i Ny Munkegade. Sammenflytningen forventes at ske i første halvår af 2020.