Workshop med Diversitets- og ligestillingsudvalget var en succes

30. maj afholdt udvalget en workshop med Professor Caroline Dessent fra University of York. Det blev til 3 timer med debat, spørgsmål og inspiration. Flere arrangementer og tiltag er nu i støbeskeen.

Foto: Cathrine Villaume

Hvordan sikrer vi diversitet og ligestilling på vores fakultet?

Det var hovedspørgsmålet, da Nats Diversitets- og ligestillingsudvalg d. 30. maj afholdt en workshop med professor Caroline Dessent fra University of York under titlen ”How to be a "Golden" Faculty for Equality & Diversity”.

Et spørgsmål, som samlede mange interesserede deltagere fra hele fakultetet, der stillede spørgsmål til Caroline Dessent og ivrigt debatterede insitutspecifikke problemstillinger i grupper senere på eftermiddagen.

Caroline Dessent har i en årrække arbejdet med diversitet og ligestilling på University of York med gode resultater. På dagen kunne hun både fortælle om de mere generelle fordele ved at arbejde med diversitet og ligestilling og give konkrete eksempler på, hvordan det arbejde finder sted på University of York.

Noget, som faldt i god jord hos deltagerne på dagen.

”Hos os arbejder vi allerede med analyse og udvikling af handleplaner på området. Det var nogle spændende pointer og erfaringer, som Caroline kom med, så vi har fået nogle gode inputs til vores eget arbejde i dag, ” lyder det fra Center Manager Mai Korsbæk fra Institut for Fysik og Astronomi, som deltog i workshoppen.

Flere arrangementer i vente
Nats Diversitets- og ligestillingsudvalg vil fremover afholde flere arrangementer med fokus på diversitet og ligestilling, for at fremme arbejdet med det vigtige emne på tværs af fakultetet.

Det glæder prodekan for forskning, David Lundbek Egholm.

”Jeg er glad for, at vi har et aktivt Diversitets- og ligestillingsudvalg, som skaber gode muligheder for den vigtige debat på fakultetet. Arbejdet for mere diversitet og ligestilling er en vigtig del af at gøre vores fakultet til et godt sted at være for alle og derfor også en vigtig del af Nats strategi for fremtiden,” siger han.


Diversitets- og ligestillingsudvalget arbejder løbende på at arrangere flere arrangementer og tiltag. Læs mere om Nats Diversitets- og ligestillingsudvalg her.