Dekanens nytårshilsen 2021

Link til foto

Kære medarbejdere og studerende

Jeg håber I alle er kommet godt ind i det nye år og har brugt ferien til at slappe af sammen med de nærmeste, og fået tanket energi til året der kommer.

Først vil jeg takke jer allesammen for jeres store indsats i det forgangne år. Jeg er imponeret og stolt over jeres engagement og vilje til at få tingene til at fungere i alle kroge af fakultetet – på trods af begrænsninger, ændringer i regler og udfordringer med at få arbejdsliv og privatliv til at gå op i denne svære tid.

2020 har været et specielt år, men det har også været et lærerigt år, og jeg tror det er vigtigt, at vi reflekterer over, hvad vi kan tage med os og bruge fremover. Det gælder især brug af virtuelle løsninger, som pludselig er blevet den gængse måde at arbejde på, da Danmark lukkede ned i foråret og nu igen er lukket ned. Både undervisning, møder og kaffepauser er blevet omlagt til at foregå via en skærm hjemmefra for de fleste af os.

Mange af jer oplever naturligvis omlægningen til online-undervisning og –eksamen som en udfordring, der giver problemer og frustrationer. Ikke kun med teknikken, men også med læring, trivsel og motivation. Men den digitale verden giver også fleksibilitet og nye muligheder, som nogle er glade for. Der er ingen tvivl om, at den fysiske undervisning på campus, ansigt-til-ansigt, kan noget, som virtuel undervisning aldrig vil kunne erstatte. De digitale muligheder kan supplere, hvor det giver mening, og det skal vi bygge videre på – i en tæt dialog mellem studerende og undervisere.

For forskningen har 2020 også været et meget anderledes år. Meget af det, der før var en naturlig del af de fleste forskeres hverdag – nemlig det essentielle samarbejde med internationale kolleger ved konferencer, rejser, møder på kryds og tværs i hele verden – kunne ikke lade sig gøre i samme omfang. Heldigvis har mange af vores aktiviteter i laboratorier, værksteder og i felten kunnet gennemføres, omend med forsinkelser og besvær.

2020 har været det første år for NAT som nyt fakultet, men med fælles økonomi med TECH, inden vi nu i 2021 står helt på egne ben. Vi har fået sat et nyt ledelseshold, med to nye prodekaner for uddannelse og forskning, vi har fået et nyt Akademisk Råd og nye selvstændige udvalg på fakultetet. Vi skal bevare det gode samarbejde med TECH, så fremover vil NATs og TECHs udvalg typisk mødes 1-2 gange om året for at drøfte fælles anliggender.

Her i begyndelsen af 2021 har vi et udkast klar til fakultetets strategi og handleplaner, som skal sætte retningen for NAT frem til 2030 og fungere i samspil med de lokale handleplaner på institutterne og i tråd med AU’s overordnede strategi.

Fakultetets strategi handler grundlæggende om to ting. Hvem er vi? Og hvad vil vi gøre sammen på fakultetet? Heldigvis har NAT en lang og stolt historie, så vi bygger på et solidt fundament. Hvis jeg skal sætte nogle få ord på, så har det historisk kendetegnet NAT, at vi er frontløbere – eller pionerer – inden for forskning, uddannelse og formidling. Jeg kunne nævne mange eksempler, men tænk bare på iNANO, IT-byen på Katrinebjerg og 4-4 ph.d.-ordningen. Og så er vi gode til at samarbejde på tværs af faggrænser og til at omsætte de gode idéer.   

Som jeg ser det, skal strategien være ambitiøs og bl.a. have fokus på, hvordan vi får pionerånden og -tankegangen til at leve på bedste vis frem imod 2030. Inden for både forskning og uddannelse skal vi i højere grad være internationale – hvad enten det drejer sig om rekruttering af studerende og forskere eller karriereudvikling. Vi skal også indgå i endnu bedre samspil med omverdenen, nær som fjern. På nogle områder er der gode muligheder for at udvikle samarbejde med virksomheder og for iværksætteri hos studerende og ansatte. Vi skal også bygge videre på vores lange tradition for at formidle forskning til den brede offentlighed.

Endelig er et godt arbejdsmiljø helt afgørende for, at vi kan realisere strategien. Et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at vi kan udvikle nye talenter og at de gode idéer opstår. Vi skal skabe miljøer, som er inkluderende og udviklende. Sexisme har – med god ret – været på dagsordenen i 2020; og vi fortsætter arbejdet i 2021. Fakultetsledelsen har som et første skridt været på seminar om emnet i december, og nu fortsætter arbejdet både på fakultetsledelsen og lokalt på institutterne.

2021 kommer til at byde på mange spændende udfordringer, som jeg sammen med det øvrige dekanat glæder mig til at tage fat på. Med et fuldtallig ledelse i dekanatet er holdet nu sat til, at NAT kan komme godt ind i ikke bare et nyt år, men et nyt årti. Ledelsen er til for at skabe de nødvendige rammer, men fundamentet som giver NAT afsættet ind i fremtiden er den dedikerede forskning og uddannelse, som den enkelte medarbejder leverer eller understøtter; det er sammen, vi er NAT!

I ønskes alle et Godt Nytår. Jeg glæder mig til at møde så mange af jer som muligt i marken, i felten, i laboratoriet, auditoriet, kantinen – eller online –  i det kommende år.

Kristian Pedersen
Dekan