AU’s institutionsplan – udkastet for Nat

AU’s udkast til institutionsplan for udflytning og reduktion af uddannelser bliver nu sendt til kommentering internt på universitetet. På Nat er det særligt de dimensionerede uddannelser der bliver ramt.

Foto: Ida Jensen, AU Foto

På baggrund af den politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”, er universiteterne blevet pålagt at lave et udkast til reduktion eller udflytning af uddannelsespladser. Universitetsledelsen på AU har lavet et udkast til en institutionsplan, der nu kommer til kommentering hos fakultetsledelser, Akademisk Råd, HSU, FSU, ASU, LEA og studenterorganisationer.

Efter kommenteringsrunden, der har deadline 3. december, bliver udkast og kommentarer forelagt AU’s bestyrelse. Det endelige forslag til en institutionsplan fra Aarhus Universitet sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet senest til årsskiftet. Først i foråret 2022 træffes den politiske beslutning om, hvad der skal ske.

Det er derfor vigtigt at understrege, at AU’s udkast ikke er en endelig plan.

Læs mere om processen og tidsplanen i AU’s nyhed om institutionsplanen.

Hvad lægger udkastet op til på Nat?

På Nat lægger udkastet op til en samlet reduktion på ca. 85 uddannelsespladser frem mod 2030.

De uddannelser, der er underlagt en ledighedsbaseret dimensionering, bliver reduceret svarende til det kandidatdimensioneringstal, der allerede er kendt for uddannelserne.

De øvrige uddannelser påvirkes i varierende grad.

Der bliver forslået at der tages særlige hensyn til de uddannelser der er omfattet af AU’s digitaliseringssatsning, for at universitetet stadig kan øge antallet af naturvidenskabeligt uddannede it-specialister. Det drejer sig om uddannelserne i Datavidenskab, Datalogi og IT Produktudvikling.

Ingen af Nats uddannelser foreslås udflyttet eller lukket.

Selvom dekan Kristian Pedersen ikke omfavner det politiske tiltag og udsigten til reduktion, er han fortrøstningsfuld i forhold fakultetets uddannelsers fremtid.

” Vi bliver særligt ramt de steder vi kunne forvente. Dimensioneringen har været ventet og nu skal den så implementeres. Reduktion af Nats uddannelsespladser er selvfølgelig ikke godt for Nat, AU eller Danmark. Men udkastet efterlader os med et råderum, hvor vi stadig kan handle. Det bliver endnu vigtigere, at vi fremover får rekrutteret de rette studerende, og at vi får fastholdt dem, når de er kommet ind. Og vi skal løbende blive ved med at synliggøre væsentligheden af vores forskningsbaserede uddannelser. Det er alt sammen noget vi er godt i gang med via strategiske indsatser og initiativer og som vi skal fortsætte med at have intensiv fokus på”, siger dekan Kristian Pedersen.

 ”Jeg er ked af den usikkerhed, som udkastet kan skabe rundt omkring. Det er vigtigt at huske, at meget stadig er uafklaret, og at processen løber helt frem til foråret 2022. Først derefter ved vi hvad der konkret kommer til at ske og kan planlægge hvordan vi bedst indfaser den politiske aftale."