ASTRID2 bliver slukket for at spare strøm

Ovenpå de seneste udmeldinger om universitetets økonomi iværksættes nu flere energisparetiltag på Natural Sciences. På Institut for Fysik og Astronomi bliver der både set på forskningsfaciliteter, lyskilder og ventilation for at opnå en betydelig reduktion i strømforbruget.

Foto: AU Foto

Partikelacceleratoren ASTRID2 vil fremover være slukket i udvalgte perioder for at opnå en relativ reduktion af energiforbruget fra acceleratoren med 50 procent frem til årsskiftet.

Det er blot ét af de tiltag, som man på Institut for Fysik og Astronomi har sat i værk for at bidrage til den opgave, det er at få nedbragt det samlede energiforbrug på Faculty of Natural Sciences og Aarhus Universitet.

Udover ASTRID2 vil high performance computing-faciliteten Grendel køre med reduceret kraft. Den skal bidrage med en relativ reduktion af energiforbruget på 20 procent frem til årsskiftet. Ligesom det desuden er blevet foreslået at se på lyskilder og ventilationen for at nedbringe energiforbruget yderligere.

”Det er ikke overraskende, at vi bliver nødt til at gøre noget ved energiforbruget. Det er jo også et problem, man ser i udlandet og mærker derhjemme i hverdagen. Samtidig kan det ikke undgås at man bliver bekymret når der periodevis lukkes ned for kritisk forskningsudstyr som ASTRID2. Konkret betyder det at vi må fokusere på færre forskningsprojekter og omprioritere ved at udvælge projekter med lave risici for at gennemføre så meget forskning som muligt. Dermed mister vi en stor del af den kæmpe fordel som ASTRID2 giver os til at foretage høj-risiko banebrydende forskning, set i lyset af den internationale forskningsscene,” siger Søren Ulstrup, lektor på Institut for Fysik og Astronomi, som til dagligt bruger ASTRID2 i sin materialeforskning.

For institutleder på Institut for Fysik og Astronomi, Ulrik Ingerslev Uggerhøj, har beslutningen naturligvis handlet om at skabe en betydelig reduktion i energiforbruget, men han har samtidig haft for øje, at det ikke skulle medføre alt for store udfordringer for forskningen.

”Det er klart, at det her gør ondt på forskningen, men det skulle helst ikke smerte alt for voldsomt. Medarbejderne på instituttet har spillet positivt ind og været meget forstående overfor, at vi er nødt til at bidrage til den fælles løsning,” siger han.
 

Ikke uden udfordringer på længere sigt

På instituttet har man lavet en plan for resten af året, hvor man bl.a. har forsøgt at lægge perioderne, hvor ASTRID2 slukkes, omkring ferier og andre tidspunkter med mindre aktivitet i et forsøg på at gøre energibesparelserne mindst muligt indgribende.

Selvom Søren Ulstrup er fortrøstningsfuld, forudser han alligevel udfordringer, hvis behovet for energisparetiltagene bliver mere omfattende og fortsætter i for lang tid.

”Forskningen står stille, når der er slukket. Det fører til, at det kan være svært at nå i mål med det, som man lover eksterne bevillingsgivere i ansøgninger. Det fører også til et problem for vores ph.d.-studerende og postdocs, som kan få svært ved at få de fornødne resultater med sig. De sidder på 2-3-årige kontrakter og er under ekstremt tidspres, fordi de skal præstere i løbet af de her korte ansættelser. ASTRID2 tiltrækker desuden mange eksterne forskningsgrupper som kommer og udføre eksperimenter. Dem vil vi også få færre af og dermed miste en stor del af den stærke internationale profilering og indskrænke vores netværk,” siger han.

Søren Ulstrups egen forskning er også afhængig af, at han kan benytte ASTRID2 til sine eksperimenter. Derfor kan han ikke lave ny forskning i de perioder, hvor partikelacceleratoren er slukket, fortæller han.

”Lige nu skal vi lige have et overblik over, hvad vi så gør i de perioder, hvor der er slukket. De eksperimenter, vi har lavet op til nu, har vi data på. De ph.d.-studerende, vores postdocs og jeg selv kan jo bruge tid på at kigge på dem, analysere dem og se, om der er nogle nye vinkler i dem. Ud over det kan vi, hvis det bliver nødvendigt, søge om tid i udlandet ved andre partikelacceleratorer, hvor vi så kan rejse hen og lave eksperimenter. Det ville jo bare være brand-ærgerligt ikke at bruge alt den infrastruktur og nye udstyr vi har bygget her til at lave ny forskning.  Men vi er jo heldigvis ikke lukket helt ned, så vi kan stadig lave noget forskning”.

I det nye år forventes det fortsat, at ASTRID2 og Grendel skal være omfattet af energisparetiltagene, men den forventede reduktion af energiforbruget sænkes til hhv. 25% og 15% for at forskningen ikke på lang sigt lider uoprettelig skade.