Kursuskatalog

På denne side kan du finde hjælp til, at hvordan du arbejder med din kursusbeskrivelse. Du kan bl.a. finde tidsplanen, skabelonerne og videoer der viser hvordan systemet virker.

Siden indeholder:

 • Oversigter over tidsrammer og deadlines
 • Overblik over dit kursusudbud fra seneste kursuskatalog
 • Links til skabeloner på dansk og engelsk
 • Links til baggrundsinformation om læringsmål m.m.
 • Links til gældende studieordninger
 • Links til relevante medarbejdere; din uddannelseskoordinator
 • Overblik over processen og involverede parter

God arbejdslyst.

Tidsplan for efterårs- og forårsudbud

Herunder finder du tidsplanen for efterårs- og forårsudbudet. Klik på linjen og find information om den relevante del af processen, i bunden af tidslinjen.

Skabelon til nye kurser

Sædvanligvis skal kursusbeskrivelser foreligge på både dansk og engelsk. Dog kan man på kandidatuddannelser undlade den danske version, da uddannelserne (stort set alle) udbydes på engelsk.


Skabeloner til nye kurser (Varighed 00:56)

Se hvor du finder skabelonen til nye kurser og hvordan du udfylder overbliksarket.

Proces for studieordninger

Studieordninger ved Nat og Tech revideres én gang årligt for uddannelser, der har sommeroptag og to gange årligt for uddannelser, der har sommer- og vinteroptag.

Studieordningsændringer indsendes til administrationen. Der skal vedlægges oversigt over ændringer samt begrundelse herfor, konsekvenser for årgange samt konsekvenser for andre uddannelser, hvori nye kurser indgår eller gamle kurser udgår. Det er hensigtsmæssigt at vedlægge et studiediagram, som viser uddannelsens nye opbygning, eventuelt bilagt et overgangsdiagram.

Forslag til ændringer vil blive sendt til relevant studieleder, som indstiller til studienævnet.


Slå track-changes til ved kursusændringer (Varighed 00:41)

Se hvordan du angiver ændringer i kursusbeskrivelser og hvordan du udfylder overbliksarket ved kurser med ændringer.

Studienævnets rolle

Kursuskataloget på Nat og Tech er en juridisk del af uddannelsernes studieordning. Den enkelte kursusbeskrivelse er således et juridisk dokument, og i sidste ende dét, der binder i relation til læringsmål, indhold, eksamensform, timetal osv.

Det er derfor vigtigt, at kursuskataloget/kursusudbuddet for den enkelte uddannelse løbende godkendes i det relevante studienævn, da det er studienævnenes opgave at sikre, at studieordninger og herunder kursusudbud overholder de gældenden regler på området.

Derfor har alle tre studienævn et årshjul, hvor der behandles kursusudbud og studieordningsændringer to gange om året – således at kursuskataloget kan åbnes ca. 1. april og 1. oktober – og således at de studerende kan foretage undervisningstilmelding til 1. maj og 1. november.

 • Når et nyt kursus udvikles i en uddannelse skal det godkendes i studienævnet.
 • Når et tidligere godkendt kursus revideres væsentligt skal det godkendes i studienævnet.
 • Når et kursus udgår af kataloget skal studienævnet orienteres herom

Uddannelsesudvalgets rolle

Uddannelsesudvalgenes rolle i relation til kursusudbud er at medvirke til udarbejdelse af kursusbeskrivelser og studieordninger.

Uddannelsesudvalget udvikler kursusudbud og uddannelsernes faglige og kompetencemæssige profil. Udvalget medvirker til udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Udvalget behandler og godkender det samlede kursusudbud, herunder den del, som fremsendes til behandling og godkendelse i studienævnet.

Rolle og kommissorium kan findes her.


Ændringer godkendes i Uddannelsesudvalget (UU) og i Studienævnet (Varighed 00:31)

Når du som uddannelsesansvarlig har fået kursusændringerne godkendt i UU, kan du se i videoen, hvordan du angiver det i overbliksarket.

Undervisers rolle

Som kursusansvarlig skal du årligt revidere kursusbeskrivelsen og sikre, at denne afspejler de ændringer kurset har gennemgået ved forrige afholdelse samt planlagte ændringer for kommende afholdelse.  Ved større revisioner eller udvikling af et nyt kursus skal beskrivelsen godkendes i studienævnet.

Kursusbeskrivelsen skal forstås og anvendes af de studerende og derfor skrives så de studerende forstår hvad kurset indeholder, hvilke aktiviteter de vil deltage i og hvad de forventes at kunne ved kursets afslutning. I beskrivelsen af kursets formål har du mulighed for at pointere hvorfor netop dette kursus er relevant for de studerende. 

I forbindelse med revisionen er det vigtigt, at du sikrer, at der fortsat er god sammenhæng i kurset. Genovervej om kursets undervisningsaktiviteter er med til at sikre at de studerende kan opnå kursets læringsmål eller om aktiviteterne bør ændres. Evaluer endvidere om bedømmelsen (afsluttende eksamen samt eventuelle løbende bedømmelser) udprøver læringsmålene på tilfredsstillende vis.

I revisionen bør du specielt have fokus på om:

 • Kursusindholdet er opdateret og forståeligt for de studerende
 • Læringsmålene er klare og beskriver det de studerende skal kunne efter kurset
 • Eksamensformen/eksamensformerne bedømmer kursets læringsmål
 • Undervisningsaktiviteterne understøtter de studerende læring, så de studerende kan tilegne sig læringsmålene

Kursusbeskrivelser læses igennem af den kursusansvarlige (Varighed 00:27)

Se mere om første trin i kursuskatalogsprocessen og hvordan du udfylder overbliksarket ved kurser uden ændringer.

Uddannelseskoordinatorer

Natural Sciences

Uddannelsesretning  Koordinator Mail
Biologi Anne Olsen anne.olsen@au.dk 
Bioinformatik Sille Stenild stenild@au.dk 
Datalogi og IT-Produktudvikling Sille Stenild stenild@au.dk 
Datavidenskab Maiken Dazelle Nielsen maiken@au.dk  
Fysik og Astronomi Andrea Brønniche and@au.dk
Geoscience Anne Ambrosius Frederiksen aaf@au.dk 
Informatikundervisning, Master Ina Thers og Malene Plougmann Nat-Tech.Uddannelse.Masterteam@au.dk 
IT (softwarekonstruktion), Master Ina Thers og Malene Plougmann Nat-Tech.Uddannelse.Masterteam@au.dk 
Kemi Malene Plougmann plougmann@au.dk  
Matematik Maiken Dazelle Nielsen maiken@au.dk  
Matematik-Økonomi Maiken Dazelle Nielsen maiken@au.dk  
Medicinalkemi Malene Plougmann plougmann@au.dk  
Molekylærbiologi  Andrea Brønniche and@au.dk
Molekylær medicin Andrea Brønniche and@au.dk
Nanoscience Malene Plougmann plougmann@au.dk  
Scienceundervisning, Master Malene Plougmann Nat-Tech.Uddannelse.Masterteam@au.dk 
Statistik Maiken Dazelle Nielsen maiken@au.dk  
Videnskabsstudier Maiken Dazelle Nielsen maiken@au.dk  

Technical Sciences

Uddannelsesretning  Koordinator Mail
Adgangskursus og gymnasiale aktiviteter
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne, Aarhus & Herning Maria Mak  mvm@au.dk 
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne, Optag Signe Kok Sørensen og  ak-optag.nat-tech@au.dk 
Zacharias Skoubo Hasselbalch 
Supplering og Turbokurser Maria Mak  mvm@au.dk 
Supplering og Turbokurser, Optag Signe Kok Sørensen og  ak-optag.nat-tech@au.dk 
Zacharias Skoubo Hasselbalch 
Bio- og kemiteknologi
Bioteknologi, Bachelor Bjørg Brink Dalgaard bd@au.dk  
Kemiteknologi, Bachelor Bjørg Brink Dalgaard bd@au.dk  
Kemi og Bioteknologi, Kandidat Bjørg Brink Dalgaard bd@au.dk  
Diplom:
Bioteknologi  Bjørg Brink Dalgaard bd@au.dk  
Kemi Bjørg Brink Dalgaard bd@au.dk  
Kemi & Fødevareteknologi Bjørg Brink Dalgaard bd@au.dk  
Byggeri og bygningsdesign
Byggeri, Bachelor Sille Stenild stenild@au.dk 
Byggeri, Kandidat Sille Stenild stenild@au.dk 
Diplom:
Bygning  Anne Ambrosius Frederiksen aaf@au.dk 
Bygningsdesign Anne Ambrosius Frederiksen aaf@au.dk 
Elektro- og computerteknologi
Biomedicinsk teknologi og teknik, Kandidat Andrea Brønniche  and@au.dk 
Computerteknologi, Bachelor Sara Lassen  sala@au.dk 
Computerteknologi,  Kandidat Sara Lassen  sala@au.dk 
Elektroteknologi, Bachelor Sara Lassen  sala@au.dk 
Elektroteknologi, Kandidat Sara Lassen sala@au.dk 
Diplom:
Elektronik Aarhus  Kirsten Thesbjerg Jessen kith@au.dk 
Elektronik, Herning Ina Thers ithe@au.dk  
Elektrisk energiteknologi Aarhus  Kirsten Thesbjerg Jessen kith@au.dk 
Elektrisk energiteknologi Herning Ina Thers ithe@au.dk  
Softwareteknologi  Kirsten Thesbjerg Jessen kith@au.dk 
Sundhedsteknologi  Kirsten Thesbjerg Jessen kith@au.dk 
Forretningsingeniører
Forretningsingeniører Ina Thers ithe@au.dk   
Forretningsingeniører - optag Signe Kok Sørensen og  sks@au.dk 
Zacharias Skoubo Hasselbalch  zach@au.dk 
Ingeniørpraktikken
Ingeniørpraktikken - Diplom Ina Thers og  Ingenioerpraktik.Nat-Tech@au.dk 
Kirsten Thesbjerg Jessen
Jordbrugs- og fødevarevidenskab ( Agro)
Agrobiologi  Sara Lassen sala@au.dk  
Jordbrug, Natur og Miljø Sara Lassen sala@au.dk  
Molekylær ernæring og fødevareteknologi Anne Olsen anne.olsen@au.dk 
Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, Master  Ina Thers og Malene Plougmann Nat-Tech.Uddannelse.Masterteam@au.dk 
Mekanik og produktion
Mekanik, Bachelor og Kandidat Signe Kok Sørensen og  Nat-Tech.Uddannelse.mpe@au.dk 
Zacharias Skoubo Hasselbalch 
Diplom:
Maskinteknik Aarhus og Herning Signe Kok Sørensen og  Nat-Tech.Uddannelse.mpe@au.dk 
Zacharias Skoubo Hasselbalch 

Overordnet information

Her kan du finde information om, hvordan OneDrive ser ud, samt hvad der sker i den afsluttende proces. 


Sådan ser OneDrive ud (Varighed 00:43)

I videoen kan du se, hvordan OneDrive er opbygget, herunder hvordan du finder din uddannelse med tilhørende kursusbeskrivelser og overbliksarket i Excel.


Overbliksarket skal udfyldes korrekt (Varighed 00:40)

Se, hvad der sker med kursusbeskrivelserne efter dit arbejde i OneDrive er færdig, og hvorfor det er vigtigt, at du udfylder overbliksarket korrekt.