Karrierevejledning

På Nat og Tech er der systematisk fokus på karrierevejledning i forbindelse med vejledning om valg af uddannelse. Oplysninger om beskæftigelsessituationen og jobmuligheder formidles til potentielle studerende på alle rekrutteringsplatforme. 

Karrierevejledning undervejs i uddannelsen varetages af underviserne i forbindelse med indgåelse af bachelor-, kandidat-, praktik- og specialekontrakter. Den uddannelsesansvarlige sikrer i den forbindelse formidling af relevant information til kollegerne. 

Der arrangeres løbende karrierearrangementer, messer, mv. Disse varetages af studenterforeninger, faglige foreninger og faglige organisationer.