Efter- & videreuddannelse

Udbuddet af efter- og videreuddannelsestilbud på Nat og Tech udvikles i løbende og systematisk dialog med aftagere og dimittender jf. de procedurer for aftager- og dimittendkontakt, som også gælder dagsstudierne.