Beskæftigelsesundersøgelse

Hvert 2. år i lige år gennemfører AU en beskæftigelsesundersøgelse.

Der udarbejdes en generel rapport på AU-niveau, og derudover indgår beskæftigelsesdata i materialet til de årlige statusmøder.

Beskæftigelsesdata formidles til følgende aktører, som følger op på resultaterne på følgende vis:

  • Institutledere, uddannelsesudvalg og uddannelsesansvarlige: Opfølgning i form af justering af uddannelserne, sammenhæng mellem instituttets forskningsområder, uddannelsesindhold og dimittendernes beskæftigelsesprofil samt karrierevejledning i forbindelse med bachelor- og kandidatkontrakter.
  • Aftagerpaneler: Uddrag af rapporterne for de enkelte uddannelser præsenteres for aftagerpanelerne, som drøfter sammenhængen mellem arbejdsmarkedets behov på den ene side, og uddannelsens kompetenceprofil og dimensionering på den anden side.
  • Dekanatet (v. prodekanen for uddannelse og prodekanen for talentudvikling): Opfølgning i form af strukturelle og uddannelsespolitiske tiltag, fx ift. dimensionering af uddannelserne, ændret rekrutteringsindsats, justering af uddannelsesviften og tværgående indsatser ift. indhold i uddannelserne.
  • Studienævn: Opfølgning i form af tværgående indsatser ift. indhold i uddannelserne.