Aftagerpaneler

Se links til fakulteternes hjemmeside for aftagerpaneler i højre side.

Se kommissorium for aftagerpanelerne her.

Efter hvert møde udarbejdes et referat med panelets anbefalinger.

Referatet distribueres til:

  • Panelets medlemmer og dialogpartnere
  • Studienævn og studieleder
  • Institutleder
  • Referaterne indsamles og gennemgås af prodekanen for uddannelser en gang årligt i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsessrapporten for Nat og Tech, som indeholder en opsummering af aftagerpanelers anbefalinger. Uddannelsesrapporten tilgår fakultetsledelsen, studienævnene, Akademisk Råd og AU's Udvalg for Uddannelse.