5. Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet

Aarhus Universitet vil uddanne til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked og har som mål, at uddannelser, der er gennemført på universitetet, skal give mulighed for attraktive jobs og karrierer. De studerende skal opleve, at der er sammenhæng mellem uddannelsernes indhold og behovet på arbejdsmarkedet - nationalt som internationalt. Dimittender fra Nat og Tech kan bidrage med nyeste viden, fagligheder og interdisciplinære kompetencer, hvilket er værdiskabende for samfundet. Dimittenderne skal have mulighed for en fortsat faglig udvikling i forlængelse af eller som supplement til deres uddannelse.

I menuen til venstre kan du læse om de procedurer på Nat og Tech, der er med til at sikre uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet.