Studievejledning

Studievejledningerne på Nat og Tech

Studievejledningerne på Nat og Tech varetager studievejledningen og studieinformationen til kommende og nuværende studerende.

Studievejlederne varetager rekrutteringsaktiviteter, kollektiv vejledning og samtaler om fx:

  • særlige studieveje, klargøring af merit, vejledning om de enkelte uddannelsers indhold
  • forsinkelse
  • studieteknik
  • studietvivl, motivation, personlige udfordringer på studiet, eksamensangst

Studievejledningen er organiseret i to enheder: Studievejledningen på science og Studievejledningen på ingeniøruddannelserne. 

For at sikre videnudveksling mellem vejledningen og uddannelsesledelsen, deltager studenterstudievejlederne i uddannelsesudvalgsmøder på de pågældende fag, og lederne af studievejledningerne afholder løbende møder med studieledelsen.  

Gennemførselsvejledning

På Nat og Tech varetages gennemførselsvejledning af både uddannelsesansvarlige og studievejledningen. De uddannelsesansvarlige vejleder alle studerende i forbindelse med indgåelse af bachelor- og kandidatkontrakter i forhold til den studerendes faglige interesser, motivation og karriereplaner. 

Studievejledningerne ved Nat og Tech tilbyder individuel vejledning ved fastansatte vejledere og studenterstudievejledere. Vejledningstilbuddet omfatter faglig vejledning, vejledning om studie- og karriereplanlægning, og vejledning i forbindelse med stress, trivselsproblemer, eksamensangst eller andre ’tunge’ emner. De studerende henvender sig selv til studievejledningen, eller ’henvises’ af uddannelsesansvarlige/undervisere. 

Hvert institut holder kollektive orienteringsarrangementer om valg undervejs.