Studiemiljøundersøgelse

Hvert 3. år gennemfører Aarhus Universitet en undersøgelse af de studerendes trivsel og oplevelse af studiemiljøet.

Der udarbejdes en rapport for ST, hvor resultaterne for hvert institut fremgår. Rapporten publiceres på AU’s hjemmeside og sendes til dekanaterne, som videredistribuerer til institutledere, studieledere, uddannelsesansvarlige og studienævnene.

Rapporten drøftes i følgende fora:

  • Dekanatet
  • Fakultetsledelsen
  • Studienævn
  • Uddannelsesudvalg

Studielederen har i samarbejde med uddannelsesudvalgsformændene ansvar for at følge op på resultaterne på uddannelsesniveau, herunder at omsætte uddannelsesudvalgenes og studienævnenes anbefalinger til konkrete initiativer. Institutlederen har ansvar for tildeling af ressourcer til styrkelse af studiemiljøet.

Prodekanen for uddannelse har det overordnede ansvar for opfølgning på fakultetsniveau, herunder at omsætte studienævnenes og institutternes anbefalinger til konkrete initiativer. Dekanen har ansvar for tildeling af ressourcer til tværgående initiativer.