Udvikling af nye uddannelser

Udvikling af nye uddannelser sker i fire faser på Nat og Tech. 

  • Fase 1: Det faglige miljø/instituttet udvikler ide til ny uddannelse og udarbejder et oplæg indeholdende kursusbeskrivelser, kompetenceprofil og sammenligning med beslægtede uddannelser. Ansvarlig: Institutleder i samarbejde med instituttets uddannelsesudvalgsformand og dekanen.
  • Fase 2: Afdækning af potentielle aftageres interesser og behov. Det kan ske via besøg, telefoninterviews og/eller drøftelser i aftagerpaneler. Ansvarlig: Institutleder i samarbejde med dekanen. 
  • Fase 3: Evaluering og justering af uddannelsesforslaget i samarbejde med potentielle aftagere. Det kan ske via workshop, fokusgruppe og/eller kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Ansvarlig: Institutleder i samarbejde med dekanen.
  • Fase 4: Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til intern godkendelse på AU og ansøgning om prækvalifikation.

Fakultetssekretariatet understøtter processen. Dekanatet godkender uddannelsesoplægget efter fase 1 og fase 4, inden ansøgningen sendes til godkendelse ved AU’s Uddannelsesudvalg og Universitetsledelsen.