Tilrettelæggelse & udvikling af undervisning

Den faglige tilrettelæggelse af al undervisning ved Nat og Tech varetages af en kursusansvarlig VIP med reference til den uddannelsesansvarlige VIP. I de fleste tilfælde er den kursusansvarlige VIP selv primær underviser på kurset. I de tilfælde, hvor der deltager flere/andre undervisere, forestår den kursusansvarlige koordinering af kurset. Det er den kursusansvarliges opgave at sikre, at undervisningen afspejler den nyeste forskning/udvikling inden for fagområdet. 

Undervisningens faglige mål, undervisningsform og overordnede indhold godkendes af studienævnet i forbindelse med godkendelse af kursuskataloget. 

Undervisningen tilrettelægges, så de studerende har en gennemsnitlig arbejdsbelastning på 40-45 timer ugentligt. Den uddannelsesansvarlige sikrer – i dialog med uddannelsesudvalget – at arbejdsbelastningen på de enkelte kurser koordineres, sådan at arbejdsmængden er passende og undervisningsformerne varierede. Dette evalueres i undervisningsevalueringerne samt i studiemiljøundersøgelsen.