Rammer for uddannelsesudvikling 

Værdigrundlag, strategiske målsætninger og retningslinjer for uddannelserne på Nat og Tech fastsættes af dekanatet efter inddragelse af fakultetsledelse, studienævn og uddannelsesudvalg og på baggrund af rådgivning fra Advisory Board. Strategien høres desuden i en række andre organer også. 

Følgende beskriver fakultetets uddannelsespolitiske linjer:

Fakultetsledelsen, studieledere og uddannelsesansvarlige har sammen med studienævnene og uddannelsesudvalgene ansvar for at implementere strategi og politikker.