Pædagogisk kompetenceudvikling

Fakultetsledelsen udstikker retningslinjer for udvikling af pædagogiske kompetencer, herunder ressourcer, mål og organisatorisk forankring. Dekanen sikrer, at fakultetsledelsen regelmæssigt drøfter pædagogisk kompetenceudvikling.

Institutlederen/direktøren har det overordnede ansvar for, at undervisningsportfolio udgør en aktiv del af ansættelsesgrundlaget, samt at pædagogisk udvikling indgår som element i MUS-samtaler og –opfølgning, også i de tilfælde hvor MUS afholdes af andre end institutledere/direktøren. Institutlederen/direktøren understøtter både individuel kompetenceudvikling og kollektiv/uddannelsesbaseret pædagogisk udvikling. Som en del af opfølgningen på en MUS-runde kontakter institutlederen det pædagogiske center med ønsker til fremtidige pædagogiske kompetenceudviklingstilbud.

Underviserne er ansvarlige for at udvikle deres pædagogiske kompetencer f.eks. ved at deltage i kurser, holde sig opdateret om brug af Educational IT i undervisningen, deltage i kollegial sparring, mv.

ST Learning Lab udbyder universitetspædagogiske kurser og udviklingsaktiviteter til undervisere på alle karrieretrin ved Nat og Tech. 

Se Aarhus Universitets beskrivelse af ledelsens rolle i relation til pædagogisk kompetenceudvikling