Forskningsbasering

Stort set al undervisning på de forskningsbaserede uddannelser på Nat og Tech varetages af aktive, fastansatte forskere. 

Særligt på diplomingeniøruddannelserne bidrager eksterne undervisere desuden i et vist omfang med det formål at tilvejebringe anvendelsesperspektiver i undervisningen. I de tilfælde, hvor der anvendes DVIP i undervisningen, er de knyttet til en fastansat kursusansvarlig VIP, som sikrer at DVIP’en anvender nyeste forskning/udvikling i sin undervisning. DVIP kan som udgangspunkt ikke fungere som kursusansvarlig ved ST.

Bemanding af undervisningen er institutlederens ansvar. Se Aarhus Universitets principper for sikring af uddannelsernes videngrundlag (forsknings- og udviklingsbasering).