Faglig vejledning & feedback

Institutlederen fastsætter i dialog med instituttets uddannelsesudvalg retningslinjer for de studerendes krav på vejledning og feedback. Den studerende er selv ansvarlig for at opsøge vejledning og feedback i det omfang, det tilbydes.

Underviseren tilbyder de studerende vejledning og feedback i det omfang og den form, som det er blevet fastsat.

Studielederen godkender plan for projekt-, bachelorprojekt og specialevejledning på baggrund af indstilling af den uddannelsesansvarlige.