Merit & dispensationer

Studerende søger om merit eller dispensation via selvbetjeningen. 

Studienævnet behandler studerendes ansøgninger om merit og dispensationer. 

Studienævnet har fastlagt rammer og retningslinjer for behandling af dispensationer, således at den rutinemæssige sagsbehandling kan varetages af administrationen i samarbejde med uddannelsesansvarlige og/eller studieleder. Sager af principiel karakter eller sager, der ikke umiddelbart kan afgøres, forelægges for studienævnet. Såvel studieleder som studienævn skal løbende orienteres om antal sager og afgørelser.