Rekruttering & rekrutteringsundersøgelse

Rekruttering

Formål

Nat og Tech lægger vægt på, at potentielle studerende får mulighed for at træffe et bevidst uddannelsesvalg på et velinformeret grundlag. Samtidig sigter Nat og Tech’s rekrutteringsinitiativer på at gøre flest muligt kvalificerede unge interesserede i naturvidenskab og teknik for at imødekomme samfundets behov for flere ingeniører og naturvidenskabelige kandidater.

Grundlag

Fakultetets rekrutteringsaktiviteter sker på baggrund af en vurdering af behovet for dimittender på arbejdsmarkedet og en vurdering af optagelsespotentialet. Vurderingen afstemmes løbende i dialog med gymnasieskolen og aftagere inden for de rammer, som udstikkes af ministeren.

Dekanen har ansvar for systematisk dialog med gymnasieskolen, bl.a. via aftagerpaneler, advisory board og styregrupper knyttet til rekrutterings-/brobygningsaktiviteter.

 

Proces

Rekrutteringsaktiviteter rettet mod ansøgere fra Danmark til fakultetets bachelor- og kandidatuddannelser koordineres af fakultetets koordineringsgruppe for grundskole- og gymnasierettede aktiviteter. Aktiviteterne omfatter informationsmateriale på tryk og web, arrangementer på universitetet og gymnasierne samt formidlingsaktiviteter.

Rekrutteringsaktiviteter rettet mod internationale ansøgere til fakultetets engelsksprogede uddannelser koordineres af fakultetets internationale udvalg. Disse omfatter informationsmateriale på tryk og web samt målrettede rekrutteringsaktiviteter knyttet til bestemte uddannelser/lande.

Rekruttering til fakultetets efter- og videreuddannelse koordineres af institutterne i samarbejde med studieadministrationen.  

Kvalitetssikring og evaluering

  • I forbindelse med Aarhus Universitets rekrutteringsundersøgelse samt studiestartsprøven på Nat og Tech evalueres ansøgernes brug af og tilfredshed med rekrutteringsmaterialer og -arrangementer. Studieadministrationen formidler resultaterne af undersøgelsen til institutterne via møde med de uddannelsesansvarlige og koordineringsgruppen for grundskole- og gymnasierettede aktiviteter  .
  • Rekrutteringsarrangementer evalueres via spørgeskema blandt deltagerne. Studieadministrationen varetager evaluering og formidling af resultater til institutterne.
  • En gang årligt afrapporterer udvalget for gymnasierettede aktiviteter til fakultetet med en oversigt over årets aktiviteter, antal deltagere og med indstilling om fremtidige strategiske prioriteringer.
  • Formidlingsaktiviteterne evalueres og kvalitetsudvikles løbende af arrangøren (typisk fakultetet eller instituttet) og rapporteres til institut-, fakultets- eller universitetsledelse afhængig af aktiviteten.
  • Tekster til tryk og web samt arrangementers faglige indhold godkendes af studielederen under inddragelse af studerende og uddannelsesansvarlige 
  • Studerende, som afholder formidlingsaktiviteter, modtager formidlingskursus arrangeret af fakultetet.