Årshjul

AktiviteterMånedAdministrative frister
Semester- og studiestart August

Optagelsestal og -lister

Frist for indhentning af udbud af KA-uddannelser med sommeroptag

Erhvervspraktik på ingeniøruddannelserne

Erhvervsmentorordning, opstart

SUB-University dagsseminar

Akademiet for Talentfulde Unge seminar

September

Studiestartssamtaler (diplomingeniør)

Studiepraktik 

Orienteringsmøder om diplom- og civilingeniøruddannelser

Akademiet for Talentfulde Unge seminar

Oktober Frist for indhentning af udbud af tilvalg

Erhvervspraktik på ingeniøruddannelserne

Fra håndværker til ingeniør

SUB-University dagsseminar

SRP-projekter 

November Frist for indhentning af udbud af BA-uddannelser til KOT
SRP-projekter December
Januar Frist for indhentning af ønsker til kvotefordeling

Semester- og studiestart

Rekrutteringsundersøgelse

SUB-University dagsseminar

Februar

U-days

Studiestartssamtaler (diplomingeniør)

Marts

Erhvervsmentorordning, afslutning

SUB-University dagsseminar

Akademiet for Talentfulde Unge seminar

April
Fra håndværker til ingeniør Maj Frist for indhentning af BA-studiepladser
Vejledningscafe for kommende studerende Juni Frist for indhentning af udbud af KA-uddannelser med vinteroptag
Juli