Studerende tilbage på campus

I denne uge begynder introdagene for de nye studerende og derefter går efterårssemestret i gang med både fysiske undervisningsaktiviteter og online undervisning for alle studerende på Nat og Tech. Både studerende og undervisere er blevet klædt godt på til at håndtere de nye forholdsregler for at undgå smittespredning med COVID-19. Få et overblik tiltagene her.

26.08.2020 | Christina Troelsen

Nu kommer de studerende tilbage på campus og universitetet ligner sig selv igen. Men det er afgørende at vi alle - både medarbejdere og studerende - hjælpes ad med at overholde retningslinjerne for at undgå smittespredning med COVID-19. Foto: Ida Jessen, AU Foto.

Når de studerende efter mange måneders fravær nu igen må sætte deres ben på campus, er det med skærpet opmærksomhed på afstandskrav, hygiejne og hensyntagen til hinanden og universitetets medarbejde. Både studiestart og undervisning er tilrettelagt, så det foregår i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, så alle kan føle sig trygge.

Særlige principper for undervisning

Alle undervisere på Nat og Tech har fået en orienteringsmail om et sæt af principper for afviklingen af undervisningen i efterårssemestret. Principperne er vedtaget af ledelsen på de to fakulteter.

Hovedtrækkene i principperne er:

  • De nye 1. års-studerende og i et vist omfang 2. års-studerende vil blive inddelt i faste stamhold på op til 30 studerende. Inden for stamholdet er det ikke nødvendigt at overholde kravet om at holde 1 meters afstand.
  • De studerende skal overholde afstandskravet på 1 meter til alle andre end deres stamhold.
  • Tech: På diplomingeniørområdet kan der af praktiske årsager ikke blive oprette faste stamhold.
  • Forelæsninger for store hold anbefales omlagt til virtuel undervisning.
  • Ved forelæsninger og øvelsestimer for flere stamhold sammen, skal der holdes 1 meters afstand mellem holdene.
  • På læsepladser skal 1-meterkravet overholdes.
  • Ved laboratorie- og værkstedsundervisning skal de studerende bære mundbind.

Læs alle Principper for undervisningens afvikling på Natural Sciences og Technical Sciences i E20

Modtagelse af de nye studerende

Ud over smil og en glad velkomst, som de nye studerende plejer at blive mødt med, vil der i år være mange flere regler, de skal forholde sig til – og masser af håndsprit.

Når de nye studerende møder op til introforløbet, bliver de modtaget af tutorerne og guidet hen til deres stamhold, som de skal følges med hele det første semester. Tutorerne vil for en sikkerheds skyld bære mundbind og beskyttelsesbriller.

På stamholdene må de studerende godt være tættere sammen end 1 meter, mens afstandskravet gælder til alle andre – også hvis de indgår på andre undervisningshold.

Og så skal de nye studerende ligesom alle andre bruge håndsprit ved ind- og udgang af lokalerne, holde afstand på gangarealer, følge afmærkningerne i trappeopgange og opholde sig mest muligt udendørs, for blot at nævne nogle af forholdsreglerne. Se mere i de generelle anbefalinger til studerende om at begrænse smitterisiko på campus.

Afspritning i undervisningslokaler

Ud over den normale rengøring i alle lokaler er der behov for at undervisningslokalerne sprittes af mellem hvert hold studerende, og det er underviseren og de studerendes ansvar i fællesskab at det sker.

Efter undervisningen udpeger underviseren nogle studerende, der skal hjælpe med at spritte overflader og kontaktpunkter af, inden lokalet overlades til det næste hold. Der vil være hængt instruktioner op i alle lokaler, og der vil naturligvis være desinfektionsudstyr til rådighed. Se instruktioner til undervisere om afspritning.

I grupperum og på læsepladser skal de studerende også sørge for at spritte af efter sig. Også her vil de nærmere instruktioner fremgå af opslag i lokalerne.

Hjælp de studerende godt i gang

De nye studerende får mange nye informationer de første dage på universitetet, og særligt i år er der pga. coronasituationen ekstra meget nyt at forholde sig til og en helt ny adfærd at huske på. Så tag godt i mod de nye studerende og hjælp dem godt på vej – det er vores adfærd sammen og hver for sig, der er afgørende for at vi kan undgå smittespredning på AU.

Får du spørgsmål fra studerende om corona, så henvis til AU’s coronasite til studerende.


Medarbejdere