Medarbejdere

Information om corona for medarbejdere

Find links til både generel og HR-relateret information om forskellige forhold for medarbejdere på AU under coronakrisen. Du kan også finde information om trivsel og hjemmearbejde.

Link til illustration

På AU’s overordnede sider om corona kommer der løbende ny information til medarbejdere, ph.d.-studerende og studerende. Der er også links til en række relevante myndigheders corona-sider fra sitet, fx Sundhedsstyrelsen og politiet.

Se AU's coronasite.

HR-information om corona

Få information om løn, ferie, rekruttering og en række andre HR-spørgsmål på HR’s sider om coronavirus.

Her kan du også finde gode råd til hjemmearbejde.

HR-siderne bliver opdateret løbende.

Trivsel og mental sundhed

Sundhedsstyrelsen har lavet et site med gode råd til trivsel og mental sundhed under covid-19-epidemien.

Retningslinjer i forbindelse med den delvise genåbning af forskningslaboratorier

Gennem Danske Universiteter er der aftalt særlige retningslinjer, som gælder for forskningsarbejde i laboratorier, pr. 21. april.

 • Der må på et givet tidspunkt maksimalt være 25 procent af normal bemanding i et laboratorie (det vil sige 3 personer i et 12-personers laboratorium)
 • Der skal være online-booking af laboratorier, så der sikres en koordinering og logning af adgang.
 • Påbud i forhold til brug af handsker i alle laboratorier, uanset klassifikation
 • Ingen må arbejde ved siden af hinanden, og myndighedernes vejledning om 1,5-2 meters afstand skal følges.
 • Laboratoriearbejde omlægges med hensyntagen til den enkelte medarbejders situation og aftales med nærmeste leder
 • I et rum under 10 kvm er der kun 1 person ad gangen
 • Ved afslutning af alle arbejdsstationer skal medarbejderen desinficere overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr mv.
 • Reduceret laboratorie-service
 • Der må aldrig være fysisk berøring af andre tilstedeværende, og man er isoleret i sin aktivitet

Derudover er den delvise genåbning af laboratorieforskning også betinget af, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves:

 • Hold afstand, hold god håndhygiejne, og host eller nys i ærmet
 • Undgå at arbejde, hvis du føler dig sløj eller har symptomer på sygdom
 • Hvis du får symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er symptomfri i mindst 2 dage. Får du symptomer på arbejde, skal du tage hjem omgående
 • Undgå ophold i samme rum i længere tid
 • Pauser afholdes med god afstand og i forskellige lokaler
 • Maksimalt 1 person i elevatorer ad gangen
 • Ophold i kaffestuer mv. er ikke tilladt    

Information om corona til internationale medarbejdere og studerende

Læs nyheden med relevante links målrettet internationale medarbejdere og studerende.