Delvis, begrænset åbning af Nat

Foråret 2020 er er forår, vi sent vil glemme. Coronavirussen har lukket samfundet ned, og det har for mange af os betydet helt nye arbejdsrutiner, nye og uforudsete opgaver, ”hjemmegående” børn og et stort arbejdspres. Læs dekanens hilsen her.

Dekan på Nat, Kristian Pedersen.
Dekan på Nat, Kristian Pedersen.

Kære medarbejder på Nat

Foråret 2020 er er forår, vi sent vil glemme. Coronavirussen har lukket samfundet ned, og det har for mange af os betydet helt nye arbejdsrutiner, nye og uforudsete opgaver, ”hjemmegående” børn og et stort arbejdspres.

Allerførst vil jeg gerne sige alle en hjertelig tak for den store professionalisme, fleksibilitet og kreativitet I alle har udvist med omlægning af undervisning, eksamen, forskningsprojekter og arbejdet i administrationen. Der er ydet en kæmpe indsats på et meget højt niveau. Desuden er flere forskergrupper med kort varsel gået i gang med corona-relateret forskning. Jeg er stolt over, at vi er en organisation, der kan omstille sig så hurtigt.

Men det har ikke været uden omkostninger. Det er jeg helt klar over! Derfor er der også et stærkt ønske fra mange af jer om at komme i gang igen, særligt med kritiske aktiviteter. Det kan være at give en ph.d.-studerende adgang til laboratoriet for at kunne afslutte forsøg og det kan handle om at redde eller vedligeholde eksperimenter eller analysere prøver med begrænset holdbarhed.

Fra politisk side, og fra Ministeriet, er der nu givet grønt lys til en delvis åbning af laboratorierne. Det giver os et lys i mørket, og det skal vi værdsætte. Samlet set har universiteterne fået en ramme på 1700 ansatte, som kan få adgang til laboratorierne på samme tid. Heraf har vi på Nat fået tildelt en kvote på 125 personer.

Det betyder, at det bliver en meget begrænset åbning, hvor kun enkelte medarbejdere vil få adgang til laboratorierne her fra begyndelsen. I fakultetsledelsen på Nat er vi i tæt dialog om åbningen af laboratorierne. Institutlederne har nu sat navn på de forskere, ph.d.’er, teknikere og specialestuderende, som får adgang til laboratorierne først.

For at undgå smittespredning i samfundet, er vi nødt til at holde os inden for de rammer, som myndighederne har udstukket. Lige så snart vi får mulighed for det, vil vi åbne endnu mere op. Men det er vigtigt, at det sker i det tempo, som myndighederne giver lov til, og at vi følger Sundhedsstyrelsens anvisninger, når vi gør det.

Har du spørgsmål om genåbningen, vil jeg opfordre dig til at henvende dig til din nærmeste leder for at afklare spørgsmålene.

Det har været en uforudsigelig og turbulent start for mig som ny dekan. Jeg glæder mig meget til at lære jer alle sammen at kende. Og særligt glæder jeg mig til at møde jer i laboratorierne, i auditorierne og på kontorerne, når vi får mulighed for det!

Indtil da, er i meget velkomne til at sende mig en mail på dean.nat@au.dk eller følge og kontakte mig via twitter på @Nat_AU_Dean.

Endelig vil jeg henvise til medarbejdersiderne for mere information:

Pas på hinanden, husk at give kolleger og studerende et opmuntrende ord med på vejen – og pas på jer selv, f.eks. ved at tage en pause fra skærmene og komme ud i det dejlige forårsvejr.

Med venlig hilsen

Kristian Pedersen

Dekan, Nat