Stresshåndtering & -forebyggelse på Natural Sciences

Fakultetet vil være en god og sund arbejdsplads for alle ansatte. Stress er en fælles udfordring og et fælles ansvar. Derfor vil vi arbejde for, at alle tager aktivt ansvar for at fremme trivsel og forebygge stress i hverdagen.

Hvad kan jeg gøre?

Det er vigtigt, at alle tager aktivt ansvar for at fremme trivsel og åbenhed samt forebygge stress.

Hvis du oplever symptomer på stress, er det vigtigt, at du tager dine symptomer alvorligt og reagerer på dem ved at tage en dialog med egen leder om arbejdsbelastning og prioritering af arbejdsopgaver. Du kan også bruge dit netværk, en kollega/AMR/TR og evt. AU’s tilbud om psykologisk rådgivning. 

Som kollega til en person, der oplever symptomer på stress, er det vigtigt, at du udtrykker din bekymring over for kollegaen selv og alternativt over for relevant leder, hvis kollegaen ikke selv har kontaktet lederen. 

Håndtering af stress i hverdagen

Som opfølgning på den psykiske arbejdspladsvurdering (APV) 2015/2016 udarbejdede vi materialer i form af pjecer med information om at håndtere stress i hverdagen. Pjecerne handler henholdsvis om forebyggelse og håndtering af stress og stressværktøjskassen for ledere.