Smitteberedskab på Nat og Tech

Guide til medarbejdere på Natural Sciences og Technical Sciences i tilfælde af smitte med COVID-19 blandt studerende eller medarbejdere

Den lokale smitteberedskabsgruppe for Nat og Tech skal sikre smidig og effektiv håndtering af smittetilfælde blandt studerende og medarbejdere. Men det er vigtigt, at alle er informeret om procedurerne for at undgå fejl, misforståelser og unødigt dobbeltarbejde.

Her kan du læse mere om, hvem der har ansvar for hvad i smittehåndteringsprocessen.


Sådan håndteres smittesituationer blandt studerende

Hvis en studerende har mistanke om smitte

Hvis du som underviser bliver kontaktet af en studerende, som har symptomer eller mistanke om smitte, men endnu ikke er testet positiv med COVID-19, skal du gøre følgende:

 • Henvise den studerende til de gældende retningslinjer for AU. De er i korte træk:
  • Studerende med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme fra campus og bør kontakte egen læge/sundhedsmyndighederne for at blive testet. Den studerende skal blive hjemme, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt, medmindre han eller hun testes negativ inden.
  • Studerende, som har været i nær kontakt med en person, der er testet positiv med COVID-19, skal blive hjemme og lade sig teste.
  • Studerende, som har været i nær kontakt med en person, der udviser symptomer på COVID-19, men endnu ikke er testet positiv, skal være særlig opmærksom på sygdomstegn og de generelle hygiejneregler og afstandskrav.
  • Studerende, som testes positive, opfordres til at orientere studieadministrationen via AU’s corona-blanket. Dette er meget vigtigt, så der kan iværksættes smitteforebyggelse på universitetet.
 • Fortsætte dine undervisningsaktiviteter som normalt. Du vil få besked fra instituttet, hvis den studerende bliver testet positiv, hvorefter processen ved konstateret smitte går i gang (se nedenfor).
 • Hvis du som underviser ser studerende med åbenlyse symptomer på smitte, må du opfordre personen til at tage hjem – evt. med henvisning til AU´s gældende retningslinjer.

NB: AU iværksætter ikke umiddelbart foranstaltninger på baggrund af studerende med symptomer, hvor der ikke foreligger en positiv test for COVID-19.

Hvis en studerende er testet positiv med COVID-19

Det er først, når den studerende udfylder AU’s corona-blanket, at smittehåndteringsprocessen går i gang.

Hvis du bliver kontaktet af en studerende, som er testet positiv, er det derfor meget vigtigt, at du opfordrer ham eller hende til at udfylde blanketten.

 • Så snart den studerende har udfyldt blanketten, videresendes den automatisk til Nat-Tech Uddannelse, som informerer smitteberedskabsgruppen på Nat og Tech.
 • Du kan som underviser blive kontaktet for at hjælpe med at vurdere omfang af smitten, og om det er nødvendigt at ændre på undervisningsformatet eller ej.
 • Du skal ikke selv gøre noget aktivt, før du bliver kontaktet.  

Læs mere om ansvarsfordelingen.

Ansvarsfordeling – hvem gør hvad?

Smitteberedskabsgruppen

 • afdækker i samarbejde med Nat-Tech Uddannelse hvilke lokaler, hold af studerende og undervisere, som den smittede har været i kontakt med.
 • kontakter Bygningsservice med henblik på straks-rengøring af lokaler, hvor den smittede har opholdt sig.
 • orienterer alle studerende, instruktorer, undervisere og tutorer, der kan have været i lokale med smittede, om konstateret smitte ifm. allerede afholdt undervisning.  
 • kontakter dekan, institutleder, øvrige ledere samt universitetets ledelse og orienterer om situationen.
 • sikrer at en kontaktperson på instituttet sørger for intern kommunikation.
 • sikrer nødvendig kommunikation til øvrige institutter, der benytter de pågældende lokaler.
 • evt. aflyser eller flytter undervisning i de berørte lokaler.
 • vurderer om smittetilfældet giver anledning til yderligere tiltag til smitteinddæmning.

Instituttet

 • sørger for intern kommunikation til medarbejderne på instituttet.
 • aftaler med underviseren, hvorvidt undervisningen skal aflyses eller omlægges til online i det tidsrum, hvor rengøringen af lokaler finder sted.
 • informerer de studerende via Blackboard om ændringer i planlagt undervisning.
 • tager initiativ til senere erstatningsundervisning i tilfælde af aflysning af undervisningen.

 


Underviser

 • Hvis du som underviser kontaktes af en studerende, som er testet positiv med COVID-19, skal du opfordre den studerende til hurtigst muligt at udfylde AU’s corona-blanket, hvorefter den lokale smitteberedskabsgruppe håndterer sagen.
 • Du vil som underviser automatisk blive kontaktet for at hjælpe med at vurdere omfang af smitten, og om det er nødvendigt at ændre på undervisningsformatet eller ej. Du skal med andre ord ikke selv gøre noget aktivt, før du bliver kontaktet.

Enkeltstående smittetilfælde eller smitteudbrud?

Som udgangspunkt gælder, at enkeltstående smittetilfælde ikke giver anledning til yderligere tiltag (som fx aflysninger, hjemsendelse af hold/medarbejdere m.v.), mens flere samtidige smittetilfælde kan være tegn på et smitteudbrud, der kræver yderligere foranstaltninger.

Hvis flere studerende smittes inden for samme gruppe, kan det være tegn på et smitteudbrud, som kræver yderligere foranstaltninger. Her gælder, at:

 • Vurderingen og beslutningen af de forebyggende tiltag er forankret i den lokale smitteberedskabsgruppe i samråd med dekanen.
 • Smitteberedskabsgruppen koordinerer evt. tiltag med den lokale linjeledelse, rektor/prorektor samt Kommunikation og Presse i Universitetsledelsens Stab.

Smittesituationer, der går på tværs af fakulteter (fx ved fælles brug af lokaler, fælles kurser m.v.), håndteres af rektor/prorektor, der træffer beslutning i samråd med de involverede dekaner.


Sådan håndteres smittesituationer blandt medarbejdere

Hvis en medarbejder har mistanke om smitte

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, også milde symptomer, skal du blive hjemme, indtil du er rask.
 • Du bør kontakte egen læge/sundhedsmyndighederne, som vurderer, om du skal få foretaget en test.
 • Hvis du får sygdomssymptomer på arbejdspladsen, skal du hurtigst muligt tage hjem og blive hjemme, indtil du er rask.
 • Du betragtes som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt, eller du er testet negativ for COVID-19.

Hvis en medarbejder er testet positiv med COVID-19

 • Hvis du bliver testet positiv med COVID-19, bør du straks informere nærmeste leder, så eventuelle tætte kontakter på AU kan blive opsporet og informeret.
 • Din leder vil sammen med dig afklare, hvilke kolleger og studerende du har haft tæt kontakt med.
 • Læs mere om smitteopsporing og information på AU: Håndtering af symptomer og smitte blandt medarbejdere